Browsing Tag

karthika pournami

ಬರುತ್ತಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಈ ದಿನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.…

ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಪ್ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಈ ದಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಡೀ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು…